เช็กข่าว
ข้อความ
Link URL
ระดับความระวัง
0
%

หลักเกณฑ์การตรวจสอบข่าวปลอมด้านสุขภาพ
ที่ระบบตรวจสอบได้มีดังนี้
ไม่พบวันที่เผยแพร่
ไม่พบเครดิต
ไม่ทราบแหล่งที่มาของข่าว
สภาพอากาศวันนี้ กทม.-ปริมณฑล ชุ่มฉ่ำมีฝน 60% ของพื้นที่ ตกหนักบางแห่ง
สภาพอากาศวันนี้ กทม.-ปริมณฑล ชุ่มฉ่ำมีฝน 60% ของพื้นที่ ตกหนักบางแห่ง
สภาพอากาศวันนี้ กทม.-ปริมณฑล ชุ่มฉ่ำมีฝน 60% ของพื้นที่ ตกหนักบางแห่ง